یک دعا

به نام رب جلیل

سلام

اذان تمام شده و نماز خیلی ها هم

وقت دعاست

دعا برای توفیق توبه

استغفار و بعد

توبه

چون باید ابتدا از خدای متعال تقاضای غفران کرد و در

 صورت پشیمانی و ترک عمل و جبران توفیق توبه را به دست آورد.

التماس دعا

/ 1 نظر / 4 بازدید

[گل]