واما..

با نام او

ما می خواهيم به همه اثبات کنيم که دوست داريم کار کنيم کار برای جوانان و عزيزان

ما حرف را دوست نداريم

ما عمل می خواهيم

اگر کار شود از

کسی که کار کرده تشکر

ميکنيم و برايش أرزو

ميکنيم که مو

فق شودو به کار خود ا

ادامه دهد . آری کار

کردن شيرين

اســــــــــــــــــــــــــــت

حضور

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
MORTEZA ABEDI

سلام همين كه يكي مثل من پيدا شد تا نوشته هايت را بخواند بايد كلاهت را بياندازي هفت آسمان. شوخي كردم اميدوارم زياد جدي نگيريد. حديثي از اما علي (u) برايت هديه مي فرستم. (( الهوي آفه العفاف)) موفق باشي دوستدارت . عابدي