بازگشت ،خستگی و شوق نوشتن

با نام حق

مدتی است از ولنجک بر گشته ام دوره ای بسیار خوب بود و اثرات

 عملی زیادی داشت و مرا به یاد گذشته انداخت که تاتر کار می کردیم

 و اکنون من به عنوان یک معلم وظیفه دارم ادامه دهم

دلم می خواهد بیشتر بنویسم اما خستگی است و ماندگی

همین قدر را هم باز هزار زحمت نوشم...

انشاءالله به زودی

یا حق

/ 0 نظر / 3 بازدید