با نام حق

سلام برشما

دیروز روز رحلت مردی بود که

 جهان به نور هدایتش روشنی یافت

مردی که رحمه للعالمین نام گرفت

و همچنین روزی بود که

 پاپ ژان پل دوم را به خاک سپردند

 

آیا به نظر شما میان این دو هیچ شباهتی نیست؟

من نمی دانم ولی حس خاصی دارم

فکر می کنم امتداد این دو به هم می رسد

و بیان می کند که حقیقت یکی است

گرچه مقایسه میان خاتم پیامبران

و پاپ  اشتباه است اما ربط دادن این دو به هم

می تواند مقبول باشد

نظر شما چیست؟

ممنونم

حضور_1

/ 0 نظر / 3 بازدید