/ 2 نظر / 19 بازدید
saman

کلیپی زیبا از سخنان حاج سعید قاسمی با عنوان"حرف دل امام حرف آخر است" کاری از شبکه نصر http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=15&lid=7556 اگر دشمن بخواهد در مقابل دین ما بایستد در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد

saman

کلیپی زیبا از سخنان حاج سعید قاسمی با عنوان"حرف دل امام حرف آخر است" کاری از شبکه نصر http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=15&lid=7556 اگر دشمن بخواهد در مقابل دین ما بایستد در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد