حیات واقعی

به نام رب جلیل   
سلام
امشب نیز جلسه ای نیکو داشتیم از قرآن کریم


و لکم فی القصاص حیاه یا الوالالباب  

 آمد .واقعا این قصاص هم حیات برای مردمان دیگری است که قاتل آن را نابود نکرده و هم

 برای جو جامعه نیکوستو این نیز از اون چیزهایی است که خردمندان می فهمند.

لب هم یعنی مغز یعنی انسانهای باشعور و فهم

راستی می دانید که اعراب قبل از آن چه چیز را گفته بودند ؟

اینجا را که  آیه شریفه ی ذکر شده رنگی شده بخوانید.


این طور نیست؟

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
خادمين حضرت خدیجه

سلام بزرگوار جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من قند منی لایق دندان من نورمنی باش درین چشم من چشم من و چشمه حیوان من گل چو ترا دیدبه سوسن گفت سرو من آمد بگلستان من زلف تو و حال پریشان من ای رسن زلف تو پابند من دست فشان مست کجامی روی پیش من آ ای گل خندان من وبلاگ خدیجه کبری به روز شد . نو شدیم منتظر حضور شماییم.