روز همدلی

به نام رب جلیل

سلام انتخابات تمام و هنگام همدلی شد.

همدلی برای ایرانی آباد و آزاد

در شهر ما هم خبری نیست

در اردکان زادگاه خاتمی ،همه به رای ملت تمکین کرده اند.

خدا را شکر

 *متاسفانه بعد از نوشتن این مطلب آشوبی کوچک در اردکان ایجاد شد که جای تاسف و پی گیری دارد. اعتراض باید قانونی باشد نه با آشوبگری.٢۶/٣/٨٨

 

/ 0 نظر / 4 بازدید