اکنون کجاییم؟

به نام رب جلیل

اعیاد بزرگی رفتند و ما ماندیم و عبرتها ...

عید غدیر در راسشان بود

عید اکمال نعمت و ابراز ولایت

عیدی که مسیر صحیح جامعه ی اسلامی را نشان می داد.

اما متاسفانه انحراف حاصل شد.

اکنون کجاییم؟

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد دیهیم

گر با غم عشق سازگار آيد دل// با مرکب آرزو سوار آيد دل // گر دل نبود کجا وطن سازد عشق // گر عشق نباشد به چه کار آيد دل آپم بدو بيا ممنون از اومدنت

[گل]