دعای جوشن و چند نکته

به نام رب جلیل

سلام

شب بیست و یکم خدا قسمت کرد در کانون قرآن اردکان بودم

در آنجا با یکی از دوستان از دعای جوشن صحبت کردیم که دعایی است

 شامل هزار اسم الهی که اسم اعظم نیز - اگر از جنس لفظ باشد- جزء آن است.

دوستم مطالب از استاد صمدی آملی بیان کرد  و خودش نیزچند مطلب اضافه نمود.

بنده نیز توجهی کردم و نکاتی چند به توفیق الهی گرد آمد . اینک بیان آن نکات:

* این دعای شریف با الله آغاز می شود که مستجمع تمام صفات الهی است

 یعنی همه ی آن صفاتی که در ائدامه می آید.

* با بیان استاد صمدی آملی ، هیچ مشکلی نیست که در این دعا

 با استمداد از یکی از این اسماء حل نشود.

 * در برخی از فراز ها اسماء چون زنجیر در هم تنیده شده اند

 به گونه ای که یکی مقدمه ی دیگری است.

 * دعا با درخواست محفوظ بودن پایان پیدا می کند.

*و می دانیم که این دعا مانند جوشن برای پیامبر صلی الله علیه و آله

 کار کرد تا مانع آماج تیرها گردد و امید آن که برای ما نیز مانع باشد.

آمین

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
حمید

[گل]