بوی مرد خدا

به نام رب جلیل

سلام

شهادت چمران است

شهید

مومن 

مجاهد

دانشمند.

 اندکی از او بخوانید :

* چمران ، اسطوره ای نیکو*

/ 1 نظر / 5 بازدید
انجمن فرزانگان کویر

با سلام كمتر از ذره نه اي پست مشو مهر بورز تا به خلوتكه خورشيد رسي چرخ زنان انجمن فرزانگان كوير