با نام او

سلام

دوباره ميلاد فاطمه(س) شد

اما

دوباره ظلمها به او آغاز شد !

آخه همون طور که گفتم ما ايشون رو در چند کلمه خلاصه کرديم تازه

روزهای عزا رو با روزهای عيد يکی کرديم

درسته که اشک برای دل شادی می آره

اما همش هم که نميشه اشک باشه

تازه ديشب داشتم گوش ميدادم

يکی از اين تواشيح ها رو که ميگفت:

رسيد فاطمه مادر حسين

و اسمی هم از ديگر بچه های فاطمه برده نشد

 يعنی ايشون فقط همين يه بچه رو داره!؟

پس بياييم يادمون باشه فاطمه مصداق کماله نه نقص

تا ما شخصيت ايشون را ناقص نکنيم

حضورـ۱

/ 3 نظر / 3 بازدید
طوطی

سلام . دوستی همان عشق است / بدون بالهایش . ياحق .