و سيد صادق...

 

با نام حق

سلام

و سيد صادق

(امام جمعه موقت و روحاني دلسوز مردمي در اردکان)

مردي که جهاد را معنا کرد و بيش از آن جهاد اکبر را

او مردي از باران بود

و حق را باور داشت

يادش گرامي

راهش پر رهرو

/ 0 نظر / 4 بازدید