آفرين ...

با نام او

سلام

آفرين به اين مردم

سرافراز باشه ايران

که هست با وجود اينا

فقط ميمونه مسئولين که بايد به اونا

توجه بيشتر از اينا بکنن

اگه اونا نبودن اين زلزله خيلی بدتر خودشو نشون می داد

بله آفرين

آفرين به حضور مردم

ممنونم

حضور

/ 3 نظر / 4 بازدید
kamelia

سلام ... خوبی؟ آفرين به چی؟

kamelia

آفرين به اين دلای صاف مردم خوب ايران ...