خوب است برويد ...

سلام

بابا خوبه برويد کجا؟

هرجايی که فکر ميکنيد خوبه

اما با عقل تشخيص بديدا

مثلا دختر بازی خوبه؟

عقل ميکه نه با با آخرش گرفتاريه پس نرو ديگه اوکی؟

 

تا بعد

/ 0 نظر / 3 بازدید