دروغ

با نام او

سلام

يه دوستی داشتم ميگفت:

وقتی قبول شده بودم برای دانشگاه

 رفتم ثبت نام

يه نفر بود تو اتوبوس که با هم همصحبت شديم

 اون گفت : بله من فيزيک  قبول شدم وچنان ...

و من هم گفتم منم رياضی محض قبول شدم

 بالاخره از هم خداحافظی کرديم و  رفتيم 

تا اينکه هردو مون دم در تربيت معلم بهم رسيديم!

ببينيد چقدر خجالت کشيدن

حالا دروغ خوبه؟

اينم يه کتاب دربارش اگه وقت شد بخونيد

اينم آدرسش:

 http:// www.hawzah.net/ per/k/SubjectIndex.htm

حضور

 

/ 0 نظر / 3 بازدید