دلیلی برای به روز نبودن وبلاگ و خستگی ...« حرفهای فرزاد فيضی »

با نام قادر متعال

سلام

حرفهای فرزاد را بخوانيد

به قول خودش شايد اين حرف ها :

«دلیلی باشه برای به روز نبودن وبلاگ و خستگی »

وبلاگ فرزاد اينجاست.

/ 1 نظر / 3 بازدید
عاشق حق

سلام/زيبا بود/همين طور حرفتون در مورد حضرت زهرا