با نام خدای محمد(ص)

سلام

«اِقرَأ باِسم رَبِّک اَلُّذِی خَلََقَ» عيد رسالت و جشن برگزيدگی و برانگيختگی پيامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) بر جهان و جهانيان مبارک باد.

محمد به مرز چهل سالگي رسيده بود.

تبلور آن رنج مايه ها در جان او باعث شده بود

 كه اوقات بسياري را در بيرون مكه به تفكر و دعا بگذراند،

 تا شايد خداوند بشريت را از گرداب ابتلا برهاند او هر ساله سه ماه

رجب و شعبان و رمضان را در غار حراء به عبادت مي گذرانيد.

ـ آن شب، شب بيست و هفتم رجب بود. محمد غرق

درانديشه بود كه ناگهان صدايي گيرا و گرم درغار پيچيد:

بخوان!

ـ محمد درهراسي و هم آلود به اطراف نگريست! صدا دوباره گفت:‌بخوان!

ـ اين بار محمد بابيم و ترديد گفت: من خواندن نمي دانم.

صدا پاسخ داد:

ـ بخوان به نام پروردگارت كه بيافريد، آدمي را از لخته خوني آفريد، بخوان و پروردگار تو را ارجمندترين است، همو كه با قلم آموخت، و به آدمي آنچه را كه نمي دانست بياموخت.........

و او هر چه را كه فرشته وحي خوانده بود باز خواند.

ـ هنگامي كه از غار پايين مي آمد زير بار عظيم نبوت و خاتميت، به جذبه الوهي عشق بر خود مي لرزيد از اين رو وقتي به خانه رسيد به خديجه كه از دير آمدن او سخت دلواپس شده بود گفت:

ـ مرا بپوشان، احساس خستگي و سرما مي كنم!

 و چون خديجه علت را جويا شد گفت:

ـ آنچه امشب بر من گذشت بيش  از طاقت من بود،‌امشب من به پيامبري برگزيده شدم!

خديجه كه از شادماني سر از پا نمي شناخت، در حالي كه روپوشی پشمي و بلند بر قامت او مي پوشانيد گفت:

ـ من مدتها پيش در انتظار چنين روزي بودم مي دانستم كه تو با ديگران بسيار فرق داري، اينك به پيشگاه خدا شهادت مي دهم كه تو آخرين رسول خدايي و به تو ايمان  مي آورم...

ـ پس از آن علي كه در خانه محمد بود با پيامبر بيعت كرد.

و اين نيکو ترين سرآغاز برای جاودانگی دين بود.

 و پايدار باد اين دين آيينی که خواند ن را سر لوحه برنامه هايش قرار داد....

/ 2 نظر / 3 بازدید
امیر

عيد مبعث رو به شما و تمام ايرانيان تبريک ميگم

nasim

سلامی چو بوی خوش آشنايی . امروز جمعه است ولی دیگر از آن دلگیریهای جمعه های پسین اثری نیست . گویی سر سرای وجود خاکیان نشاطی وصف نشدنی سایه گستر ده است . چرا که جمعه ۲۷ رجب مصادف است با آغازی برای دوباره روئین . آغازی برای اتمام تمامی امپراطوریهای زر و زور و ابلاغ برتری و برابری انسان بر همه قدرتها . آری امروز در کنار انتظار شاهد سرور و شادی دوباره ای هستیم که گویی آغازیست برای رهایی . رهایی از منیت های زمینی و اتصال به فطرت پ۱اک و آسمانیمان . .... خجسته باد مبعث برترين مخلوق هستی محمد مصطفی . روز برانگيخته شدن بهترين بندگان خداوند برای ابلاغ قوانين و امر الهی . روز ابلاغ برابری و يگانگی . و روز ارج نهادن به مقام انسانی . ... دلشاد و شادمان باشی مهربان