و یادی از مولا عجل الله تعالی فرجه

به نام رب جلیل
سلام دوستان
اگر چه چند دقیقه ای از جمعه گذشته
اما یاد مولا عجل الله تعالی فرجه با ماست.
با یاد اوست که باید زندگی و کنیم و مقدمات حضورش را فراهم

مولا جان  ادرکنا

/ 1 نظر / 4 بازدید
شبنمکده

سلام آنقدر نیامدی که من پیر شدم مانند غروب جمعه دلگیر شدم مانند تمام شرقیان عالم در خواب نرفته ام به زنجیر شدم[گل]