/ 2 نظر / 3 بازدید
عبد الله

بر شما هم مبارک

قلم معلم

سایه حق ، سلام عشق ، سعادت روح ، سلامت تن ، سرمستی بهار ، سکوت دعا ، سرور جاودانه ، این است هفت سین آریایی نوروز مبارک