و بار دیگر خرداد

به نام رب جلیل

سلام

و بار دیگر خرداد رسید و همه ی مناسبتهایش

ماهی سرنوشت سال که یار ما انتظار فرج را از نیمه اش می کشید.

باید خرداد را فهمید و پاس داشت.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید

سلام ، بله کلا باید زمان را شناخت. [گل][ناراحت]