با نام او

سلام

وعید بندگی آمد

و فطر آغاز شد

و باز هم گفته ی قدیم که صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

/ 3 نظر / 3 بازدید
مهدی همراهی

سلام عزيز، عيد شما هم مبار راستش نمی دونستم که پرشين بلاگ راه افتاده. به اميد حق مهدی همراهی