اما ما چی؟

بانام او

سلام

حالا يه عده ای کم کاری کردن ولی ما بايد در مورد کارامون فکرکنيم

نمی شه که همش گفت تقصير اوناس

 اگه واقعا کار خطايی از ما سر می زنه يه بخشی اش هم تقصير ماست

درسته؟

تا بعد

حضور

/ 0 نظر / 3 بازدید