ميتوان ...

با نام او

سلام

اما بايد اين حادثه برا ما و دولت درس عبرتی بشه

 تا خونه ها رو محکمتر از اينا بسازن

مثلا خدای نکرده اگر تو تهران زلزله بياد چی ميشه؟آيا خونه ها محکم هست؟

خدا هم کارش رو اسباب و وسايل اين جهانه

 اگه خونه ها محکم نباشه اين رخداد طبيعی مياد

 و اونوقت يه فاجعه ديگه خدا که برا ما استثنا قايل نمی شه درسته؟

ممنونم

حضور

/ 2 نظر / 4 بازدید
neda

اخيييی !! الهی :(

puya

ما برای ساختن اماذه ايم اما متولی ان کيه؟