گر عشق نباشد!!

باسمه تعالی
دوستان خوب حضور سلام
در اين مدتی که گذشت حرفهايی از عشق زديم و در مورد آن سخن گفتيم ما ايرانيان به مدد سرمايه غنی و فرهنگ پرمحتوای خود يکی از ملتهای عاشق جهانيم درايران عشق را می توان لمس کرد يکی از اين جنبه های عشق Xعشق به خوبی است بله عشق به مطلق خوبی مثلا يکی از کسانی که مردم خيلی به او عشق می ورزيدند خمينی (ره) بود او در اعماق قلب مردم نفوذ کرده بود او معشوق جانهای سوخته مردم ايران بود او آمد و در اين کشور انقلابی حيرت آور بر پا کرد و می خواست بگويد با معيار دينی هم می شود کشور را اداره کردمردم حرف او را باور کردند و در عمل از او اعتقاد به اين باور را ديدند بله معشوق بايد به عهد خود وفادار باشد نمی دانم چرا امروز لحن حرف زدن عوض شد ولی .... ضمنا به زودی مسابقه خواهيم داشت و جايزه هم مي دهيم فکر مي کنم مسابقه از مطالبی باشد که تا کنون در اين وبلاگ نوشته شده است تا بعد خداحافظ
حضور

/ 2 نظر / 5 بازدید
بی نام

دوست عزيز وبلاگ تو را ديدم زحمت می کشی موفق باشی

سعید

با سلام...بلاگ قشنگينوشتي ...يه سر به کلبه درويشي ما بزنيد:http://eshgheshishei.persianblog.ir