/ 3 نظر / 3 بازدید
علي

سلام به حميد آقاي عزيز . شمايل جديد وبلاگ رو به شما تبريك ميگم . انشاا... پربارتر و پربارتر از قبل . از اينكه هنوز بياد برادر كوچكتان هستيد بسيار خوشحال و سپاسگزارم . مدت زيادي دور بودم . برگشته ام و انشاا... جدي تر از قبلهمراه شما خواهم بود. مطلب درختكاري بسيار مفيد بود . خدا اجرتان دهد كه تذكر دهنده ايد . انشاا... ما هم يكروز توفيق نشاندن نهالي در جايي داشته باشيم... عكسها هم زيبايند . دستتان درد نكند . بيادتان خواهم بود . موسيقي وبلاگ هم كه مثل هميشه من را از اين رو به آن رو مي كند . خاطرات زيادي از آن دارم ... انشاا... دوباره فرصتي و توفيقي ديگر براي حرفي و كلامي ديگر ... در كنار شما. خداوند ما را با قرآن محشور بدارد... يا علي ...

علي

نشاندن نهالي در جايي هميشه زيباست . كاش نهال نهال روشنايي و اميد باشد و جايش جاي دل ....

sara

زيبا بود به من هم سری بزن