نور هدايت

با نام او

ای اميد دستهای ناتوان

وی اميد روزهای مهربان

منتظر زجمعه های دور دور

بهترين دليل گردش زمان

ما را به نور هدايتت رابری کن و با ظهورت دل ما را شاد

حضور

/ 3 نظر / 3 بازدید
مبينا

سلام من اگر جاي شما بودم اول غش مي كردم بعد ياد شعر حافظ مي افتادم

بابک

در ازل پرتو حُسنت ز تجلی دم زد .. عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه ای کرد رخَت ، ديد مَلک عشق نداشت .. عين آتش شد ازين غيرت و بر آدم زد عقل ميخواست کزآن شعله چراغ افروزد .. برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد مدعی خواست که آيد به تماشاگه راز .. دست غيب آمد و بر سينه ی نامَحرم زد ديگران قرعه ی قسمت همه بر عيش زدند .. دل غمديده ی ما بود که هم بر غم زد! جان عُلوی هوس چاه زنخدان تو داشت .. دست در حلقه ی آن زلف خم اندر خم زد حافظ آنروز طربنامه ی عشق تو نوشت .. که قلم بر سر اسباب دل خرّم زد! ... دوست عزيزم ... ... از قديم گفتن دل به دل راه داره......اشم وهو وهیشتم استی اوشتا استی اوشتا اهمائی هیت اشائی وهیشتایی اشم... يعنی: راستی نيک است. بهترين است. ارزو شده است برای همه، آرمان برای هرکه برای راستی بهترين راستی را برگزيد.

hamidiyan

سلام، خسته نباشيد.به ما هم سر بزنید