و امروز دوازدهمی دیگر...

به نام رب جلیل

سلام

و باز هم دوازدهمی دیگر

و باز نور می ماند... .

/ 1 نظر / 4 بازدید
مسیر عشق

چنين خواهم كرد!چنان خواهم كرد!و ديگر همه چيز به كام من است، و به نام من!و هيچ چيز مرا ناكام نتواند نمود!و او، خوب كه اين حرفهايم را شنيد، مشتى خاك برداشت، و بر كف من ريخت، و گفت: پيش آن جوى بريز، تا آب به بند آيد!گفتم: اين مشت خاك! در برابر آن جوى آب! كه به سان سيل مى آيد؟!!گفت: يعنى نمى توان، با اين، راه را بر آب بست؟! گفتم: مى دانم كه آنچه مى گوييد به مزاح است، اما، راستى شما را چه منظور باشد؟!گفت: جان من! آنچه بر آدمى مى رود، قضاى خداوند است، كه سيل آسا روان است، و آدمى نيز، به همين مشت خاك همانند، و چگونه مى تواند ...؟!جان من! او، بايد به نامت سازد، و به كامت، ورنه ... از قضاى حق مشو غافل كه با اين مشت خاك پيش اين سيلاب بى زنهار بستن مشكل است (صائب)