باید

به نام رب جلیل

سلام

از آغاز بهار سیزده روز گذشته است

چه زود گذشت

 این قافله ی عمر عجب می گذرد.

آری ، باید عمر را غنیمت شمرد.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید