و سرانجام جشنواره...

با نام حق

سلام

و سرانجام خوشبختانه جشنواره به سامان رسيد

و يزديها هم صاحب

جشنواره وبلاگ نويسی

 شدند.

اميد آنکه :

۱- اين اولين جشنواره آخرين نباشد

۲- از آن نتايج نيکويی حاصل آيد که به گسترش

 فرهنگ وبلاگ نويسی کمکی شايان کند

۳- سازو کاری انديشيده شود که جسلسات وبلاگی استان ادامه داشته باشد و

به اين نشستها محدود نگردد و...

 و خلاصه تلاشی شود پر ثمر و پايدار

من نيز در حد خود در اين راه خواهم کوشيد

يا حق

 

/ 0 نظر / 4 بازدید