با نام او

 سلام

کم کم بوی بهار می ايد بوی عشق

 بوی مهدی

 بوی وزش بادهای خوش بهاری

 و بوی ظهور ونجات از سياهی

 مولا بيا

 

/ 0 نظر / 4 بازدید