با نام حق

سلام

امروز باز هم جمعه ای است و روز یار

 

همان گونه که وعده داده بودم

 از این هفته متن هایی را به

انگلیسی به روز می کنم

و مختصری در مورد صاحب الامر (عج) می نویسم

اما متن امروز کلیاتی است در مورد امام زمان (عج)اما

پیش از آغاز متن متذکر می شوم

که معنی این متنها هم  انشاء الله خواهدآمد ولی برای این اولی هرکس

بهترمعنی کند جایزه ای به رسم یاد بود تقدیم خواهد شد

.به علاوه منابع این نوشتار هم در  پایان همه مباحث خواهد آمد

:اما

THE  TWELFTH  IMAM

HAZRAT MAHDI(A.S)

the imam mahdi (a.s) was born half-way

 through the month of sha'ban in the

year 255a.h. in the town of samerra, and in 260 a.h.,

when his great father died,

he reached the exalted position of the imamate .

his name (muhammad0 and his agnomen (abu'l-qasim)

are the same az the prophet's of islam .

 his father ,the 11th shia'a imam, was hazrat imam

hasan al -'askari(a.s), and his motherthe great lady nargis.

for various reasons ,the twelfth imam ,

 frome his day of his life , did not appear publicly , and for

 about sevanty years people were

 in communication with his through the intermediary of his spicial

 representatives , in roder of succession:

'uthman ibn sa'id , muhammad ibn 'uthman

 . huseyn ibn ruh and ' ali ibn muhammad al-samurri

this period of seventy years is known as the minor occultation

, and ate the end of that period the major occulation began.

in the major of his reappearance ,

no one has been his special represntative

and there will be no one in the future

 , and the people have the duty to

 refer to the fogaha, those excelling in knowlede of the shari'ah,

 and the narration of hadith who

are specialised in the matters of the religio

........

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
zahra

سلام .از اينکه اطلاع داديد که به روز شديد ممنونم. با امدن هر جمعه همه کائنات اميد به ظهور مهدی دارن ولی غروب ... و پایان يک جمعه ديگر .