با نام حق

سلام

و امروز روز طالقانی است

2h100M.jpg

روز منادی بزرگ اولین جمعه و به فرموده امام  (ره) ابوذر زمان.

این مختصر را تقدیم به روح پاک آن مرحوم می کنم :

طالقانی ، نخستین منادی پیام وحدت بخش جمعه

این لینک پرتویی از قرآن را معرفی می کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید