نزدیک شدن به آنها

به نام رب جلیل

سلام بر شما دوستان خوب و عزیزم

روز های خوب خدا آمدند و رفتند و طرفی نبستیم

روز پدر شد

روز قدر دانی از وجود ارزشمندی که برای تعالی ما زحمت ها کشیده و روزی که

 یاد مولای متقیان زنده تر از قبل در ذهن ماست.

سلام بر صاحب این روز

جایی که ذکر نامش ، به فرموده نبی اکرم صلی ا... علیه و آله عبادت است

 شبیه شدن به او چقدر می تواند ارزشمند باشد ، خدا می داند .

و روز زینب آن عقیله همیشه جاوید بنی هاشم و الگوی ارجمندی برای بشر امروز

این روزهای گرامی الهام بخش نزدیک شدن ما به این الگو ها ست

چقدر به آنها نزدیک شدیم ؟

حتی اندکی تامل نیکوست...

فعلا با اجازه شما

خدانگه دار

 

/ 0 نظر / 4 بازدید