سحر

با نام او

سلام

اما سحر

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ    از يمن دعای شب و ورد سحری بود

آری يه خبرهايی هست اينو قبول داری  که

بايد حرف خوب رو پذيرفت؟

خوب اين دعايی که در سحر خونده ميشه

خيلی انی اسالک داره چرا؟

مگه چه خبره که بايد تو اين دعا اين حرفا زده بشه و حاجتها خواسته بشه ؟

با توجه به اين که سند اين دعا خيلی معتبره ميشه فهميد که بله ...

سحر رو از دست نديم

ممنونم

حضورـ۱

/ 0 نظر / 3 بازدید