با نام حق

سلام

اين مطلب را بخوانيد (البته اگر دلتان خواست)

و ببينيد که هم بايد تبريک گفت وهم تاسف خورد

البته نمی دانم نظر شما هم اين است يا نه؟

دكترسعيد ايراندوست‎ محقق‎ ايراني‎ به‎‎‎ عنوان‎ رييس‎ دانشگاه

فني‎ آسيا كـه مقـر آن‎ در بانكوك‎ پايتخت‎‎ تايلنداست , برگزيده‎ شـد.

 
به‎‎ گزارش‎ ايرنا,اين‎‎ دانشگاه از

معتبرترين مراكز علمي‎‎ جهان‎ است‎‎

كه‎ با حمايـت مـالـي شماري‎‎ از كشورهاي آسيايی

‎‎ و اروپايي اداره‎ مي‎شود.

 
دكتر ايراندوست‎ درمراسم‎ معارفه‎‎ خـود

كـه با حضور شماري‎‎ از سفراي مقيم‎

 تايـلنـد از جمله‎ محسن‎‎‎ پاك‎ آيين سفير كشورمان

 برگـزار شد ابراز اميدواري‎كرد كـه‎ بتـوانـد نقــش‎ مثبتي‎‎

در ارتقاي‎ سطح‎ علمي ايـن‎ دانـشگـاه‎ داشته‎ باشد.


پاك‎ آييـن‎ بـا آرزوي‎‎ تـوفيـق‎ بـراي دكتـر ايراندوست‎

 آمادگي‎ دانشگـاههـاي‎ ايـران‎ را براي‎ تعامل‎

علمي‎‎ با دانـشگـاه‎ فنـي آسيـا اعلام‎ كرد.


ايراندوست‎ پيش‎ از اين‎ رييس‎‎ دانشگاه‎ بارس سوئد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید