با نام حق

سلام

و امروز تیم ملی خوب بازی کرد وبرد

اصولا تو زندگی همینه

اگه خوب باشی

خوبی می بینی وبالعکس

 

اما چند روز پیش در مورد مساله ای که جنبه دینی داشت

  داشتم با یکی صحبت می کردم خیلی تحویل گرفت و 

در مورد این صحبت کرد که اگه از قانون سرپیچی کنی خلاف کردی و

کار حروم انجام دادی

بالاخره از هم جدا شدیم اما ناگهان دیدیم

بله از خلاف جهت پیچید تو یه کوچه

واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم زدانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمایان چراخود توبه کمتر می کنند

این مساله از مساله های روزه

خیلی ها رو سراغ دارم

که به خاطر این دو گانگی ها

منحرف شدند

مواظب باشیم

ممنونم

حضور_1

 

/ 0 نظر / 3 بازدید