خوبه...

به نام او

با سلام به دوستان عزيز

می گم اين رمضون چه غوغاييه؟!

بله

هرکی يه کار می کنه

خوب بابا جون تازه می گن قبلنا رمضون تنها نبوده بلکه يه وقتای ديگه ای هم روزه بوده

يکی پيدا می شه بهم می گه خوبه تلاشتو کردی ولی بسه می خوام برم پس

من م يرم ولی می آم

تا بعد

حضور

/ 0 نظر / 3 بازدید