چهاردهم اسفند ماه و یک تذکر

به نام رب جلیل

سلام

گرچه از این غائله و اقدامات غیر متعارف و زشت بنی صدر در حذف

نیروهای انقلابی در آن سخنرانی کذایی می گذرد ، ولی نوشتن در این باره

قابل توجه است تا باز هم گرفتار آن مصائب نشویم.

نباید نیروهای ارزشی و مفید را به بهانه خرابکاری عده ای از آنها نادیده گرفت.

به امید اعتلای کلمه ی اسلام و

به امید سربلندی کشورم ایران

/ 1 نظر / 6 بازدید
یگ نفر

حمید ،واضح تر بگو منظورد رو بفهمم.