جشن نیکوکاری و یک نکته

به نام رب جلیل

سلام

امروزجشن نیکاری است

کاری نیکوکه علاوه بر کمک به نیازمندان ، باعث می شود تا

روحیه کمک و انفاق در جامعه بسط پیدا کند و این نکته ی بزرگی است.

اما در کناراین امر که مشارکت بالای مردمی و همدلی نیز از مزایای آن است ، باید

توجه داشت که کمک به محرومان نباید در این اقدام ها و البته کار ارزشمند

کمیته ی امداد ، خلاصه شود.

کمک به محرومان باید در همهی ارکان نظام و جامعه ساری شود

 و حق این ولی نعمتان ادا.

این گونه است که دهان برخی بسته می شود که این کارها

 با وجود خرج بیهوده ی بودجه  های میلیاردی چه تناسبی دارد؟

به هر حال این کار نیکو ، باید با اقدامات تکمیلی دیگر همراه شود تا بیش از پیش

مفید وموثر یاشد.

ان شاء الله که این گونه شود.

آمین

/ 1 نظر / 4 بازدید

[گل]