روز جوان

با نام حق

سلام

بله اين روزها روز جوان است

جواني،

آغاز شكفتن است. 

جواني، ميلاد دوباره انسان است.

 انسان در جواني، بار تكليف الهي را به تازگي بر دوش گرفته است. 

خداوند، بسياري از نعمت هايش را در جواني به انسان ارزاني مي‌دارد.

اميد آنکه قدرش را بدانيم

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید