يک مسابقه ی در خور

با نام حق

سلام بر شما

هفته مبارک وحدت تمام شد اما وحدت اصلی است اساسی و همیشگی

برای تذکر و یادمان این امر بزرگ دوستانمان مسابقه ای ترتیب داده اند

 که تا ۲۵ روردین تمدید شده است

اگر مایلید کلیک کنید!

 vahdat-competition.jpg

/ 1 نظر / 5 بازدید
هرمز مميزي

سلام / وحدت از همسايگان و بستگان تاريخی و جغرافيائی و فرهنگی ميتواند شکل بگيرد و بتدريج گسترش يابد ولی اين روزها بوق وحدت را از سر گشادش ميزنند