آیینه ی وجودی

به نام رب جلیل

سلام

حال شما؟

دیشب فیلم تلویزیونی در همین نزدیکی پخش شد که البته همه اش را ندیدم

 ولی نکته ای زیبا از آن برداشت کردم

 و آن این بود که قهرمان داستان از نماد عزرائیل می خواهد تا خدا را به  او نشان دهد

اما او با شکستن آیینه ؛ از او می خواهد تا خود را در آن به نماد عزرائیل نشان دهدد

و او نمی تواند

بعد می گوید:

باید آیینه ی وجودی ات را بزرگ کنی... .

 

/ 1 نظر / 5 بازدید

[گل]