هفتمین روز

به نام رب جلیل

سلام

امروز هفتمین روز است

و سالروز آن فاجعه

گرامی باد این روز ....

/ 1 نظر / 4 بازدید
قلم معلم

سلام غلام همت رندان بی سرو پای ام که هر دو کون نیرزد به پیششان یک کاه