و سيد احمد...

با نام حق

سلام

دريغم آمد يادی از او نکنم

سيد احمد خمينی

مرد مبارز و با ايمانی که به راستی بازوی

پرتوان خمينی (ره) بود وقت کرديد

اندکی از سيد احمد را بخوانيد

يا حق

/ 3 نظر / 4 بازدید
Heaven Searcher

سلام ... به قول بزرگی حاج احمد آقا خمینی ثانی بود !!! سال نو پیشاپیش مبارک .... راستی وقت رفتن من هم رسید !!! همیشه موفق باشی

نسيم مهرباني

سلامی چو بوی خوش آشنايی ! سال نو بر شما مبارک . اميد که سال آينده سرشار از موفقيت و سلامتی و به بار نشستن آرزوهای زيبايتان باشد و نيز فرصتی برای آغازی جديد آنگونه که بايد و شايسته است. دلشاد و پاينده باشيد

hamid

سال نوتان مبارک