مكتب خانه

با نام دو ست

سلام

قديما می رفتم مكتب خونه 

 به اصطلاح ملايی داشتيم

يعنی كسی كه اسناد بود اونوقت

 بهمون يه چيزی ياد داد كه تو سجده ها بخوونيم :

 خدايا جمله را ايمان عطا كن

محمد را شفا عت خوای ما كن

در آن روزی كه د ر خاكم گذارند

علی و فاطمه همرای ما كن

چه قدر سادگی خوبه نه؟!

حضور

/ 3 نظر / 3 بازدید
مبينا

اين چند مطلب اخرت فوق العاده بود ممنون باز هم بنويس

شاهرخ ( طریق عاشقی )

بی بهانه سلام نازنین یار..... ناتوانی‌ام را ببخش ، اگر واژه هايم از گفتن آنچه در قلبم است ناتوانند . غرورم را ببخش ، اگر هر بار تو را ميبينم ، چشم به ستاره ها ميدوزم . جسارتم را ببخش ، اگر بدون پرسيدن از تو ، تو را در سينه ام زندانی ‌کرده ام . ترسم را ببخش ، اگر بيم پايان مرا از آمدن به سويت نگه ميدارد . پريشانی‌ام را ببخش ، اگر آشفتگی‌ من ؛ فرصت استقبال را از من ميگيرد . ... من هم ميبخشم تو را ، اگر ترديد داری در آنچه پيش روی ‌ماست ... و تا دیداری دوباره تو بگو جز صبوری چه توانم کرد .......بدرود

بابک

دشت هايي چه فراخ ! كوههايي چه بلند ! در گلستانه چه بوي علفي مي آمد ! من در اين آبادي، پي چيزي مي گشتم : پي خوابي شايد، پي نوري، ريگي، لبخندي ... بيا ببين كه مرگ هم حريف ما نمي شود... ببين كه قامت من از حادثه تا نمي شود... تو نيستي خداي من، من و تو هر دو بنده ايم... فريب سروري مخور، بنده خدا نمي شود... هزار تير حادثه كمين گرفته در كمان... ولي اگر نخواهد او يكي رها نمي شود... وعده ي خوشبختي و من به خواب مانده تا ابد... گناه زنده بودنم كه بي جزا نمي شود... هميشه مرگ قصه ها، مرثيه ساز نيست، نيست... زوال آن همه صدا كه بي صدا نمي شود...سکوتم از رضايت نيست.....پايدار باشی دوست عزيزم