باران مبارک!

به نام رب جلیل

سلام

رحمت الهی باز مردمان کویر را خوشحال کرد.

 گرچه اکنون آسمان صاف شده و باران قطع اما

 چگونه می توان شکر ایزدی را به جا آورد؟

در هر صورت

باران مبارک!

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید