نوروز در صدر اسلام

با نام حق

سلام

نوروز دارد طی می شود  ايام بهار عمر هم

قدر بهار عمر را بدانيد

اما بخوانيد از

نوروز در صدر اسلام

بهار هشدار دهنده است و سرزنش کننده. مسافری ست که از دریچه جانمان می گذرد و با ما سخن می گوید، و اگر ما نیز چون او رهروی همیشه در جریان و پوینده ای پیش رونده نباشیم، ما را ملامت می کند.

در صدر اسلام ايرانياني كه در مركز خلافت به سر ميبردند طبق سنت ملي خويش به اين عيد پاي بند بودند. البته تا آن هنگام اين عيد نوروز مخصوص ايرانيان بود و نخستين خلفاي اسلامي به نوروز اعتنايي نداشتند، بعد ها خلفاي اموي براي افزودن درآمد خود هداياي نوروز را كه قبل از اسلام در دربارهاي ايران رايج بوده است از نو معمول داشتند. پس از امويان، عباسيان نيز همان شيوه را تعقيب كردند، بنا بر اين عيد نوروز مانند بسياري از سنتهاي ملي كه با شئون اسلامي مخالفتي نداشت، پس از اسلام در ميان ايرانيان باقي ماند.

ممنونم

فعلا ياحق

 

/ 0 نظر / 4 بازدید