با نام او

سلام

واکنون باز هم عطر گل نرگس به مشام ميرسد

او که راهنمای خلق و منجی عالم است

و البته پسر برومند فاطمه

ظهورت را تعجيل بخش

يا صاحب الزمان

حضورـ۱

/ 2 نظر / 3 بازدید
بابك

کاش به دريا برسم ، موج شوم ، رود شوم... خاک شوم ، باد شوم ، شعله شوم ، دود شوم... آمده ام رقص کنان ، نعره کشان ، چرخ زنان... چنگ زنم ، ساز شوم ، تار زنم ، عود شوم... آمده ام مست شوم ، نيست شوم ، هست شوم... ابر شوم ، رود شوم ، باد شوم ، بود شوم... باد شدم ، خاک شدم ، باده شدم ، تاک شدم... آمده ام بار دگر خاک (فرارود ) شوم... فاني في الجام مي ام ، سالک اسرار ني ام

بابك

رفيق همنفس! اينك نفس, كه بي دَم تو... نشايد از بُن سينه بر شود نفسي... نه... مرده ايم, گواه اين دل تپيده به خشم نه مانده ايم, نشان اين ناخن شكسته به... خون بخوان تلاش ما تو از جراحت جان.... نهفته جسم نحيف اميد در آغوش به قعر شب سفري مي كنيم چون تابوت... ما را به خاطر بياور! ... ما را كه سينه سرخانی خنياگر بوديم و دَه به دَه ، نه در آسمان و نه در كوهسار و نه بر شاخسار ، كه در بازار ، پيش از آنكه آوازه خوان شويم ، بر شاخه‌ ای تكيده از تكيه ‌گاه خويش ،جان واسپرديم...دوست خوبم! ... ..خيلي زيبا نوشتي... سر بزن.. .آپديت كردم...يا حق