عرفه...

با نام او
سلام

عرفه
روز عرفه رسيد ندای آن را می شنويد؟
ندای حسين را که فرياد بلند معرفت سر می دهد ...

/ 0 نظر / 4 بازدید