يه فکری..

با نام او

برا کار بايد يه فکری کرد

بيکاری بده

اما ما ميدونيم که دولت نميکنه

پس خودمون دس به کار بشیم

نه؟!

حضور

/ 2 نظر / 4 بازدید
hamed

چه کارکنيم؟ تو بگو

ماهان

برو دلت خوشه!!!!